การประเมินผลกระทบทางสังคม

162
สมาชิก
บุคลทั่วไป
22
นิติบุคล
140
24
โครงการ
ประสบความสำเร็จ
13
กำลังระดมทุน
10

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: seller/assessment.php

Line Number: 79

Backtrace:

File: /home/u877292481/domains/jariah.co/public_html/application/views/panel/seller/assessment.php
Line: 79
Function: _error_handler

File: /home/u877292481/domains/jariah.co/public_html/application/controllers/Seller.php
Line: 32
Function: view

File: /home/u877292481/domains/jariah.co/public_html/application/controllers/Seller.php
Line: 695
Function: _set_view

File: /home/u877292481/domains/jariah.co/public_html/index.php
Line: 334
Function: require_once

46,874
จำนวนเงินระดมทุนทั้งหมด
ประสบความสำเร็จ
23,305
กำลังระดมทุน
23,564
กราฟจำนวนเงินระดมทุน
ปี
บริจาก    
ซะกาต    
ดอกเบี้ย  
19
โครงการตาม SDG ทั้งหมด
7
โครงการตาม SDG ที่กำลังระดมทุน
12
โครงการตาม SDG ที่ประสบผลสำเร็จ
ชื่อ SDG ที่ SDG จำนวนโครงการที่กำลังระดมทุน จำนวนเงินระดมทุน (บาท)
SDGที่ 13. ด้านการรับมือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 13 6 12,134.00
SDGที่ 17. ด้านความร่วมมือเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 4 1,142.00
SDGที่ 4. ส่งเสริมด้านการศึกษาที่ดี 4 3 890.00
SDGที่ 16. ส่งเสริมสังคมสงบสุขและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 16 2 23,169.00
SDGที่ 11. ด้านการตั้งถิ่นฐานและความยั่งยืนของชุมชน 11 2 4,297.32
SDGที่ 3. ส่งเสริมด้านสุขภาพและสุุขภาวะ 3 1 1,344.26
SDGที่ 2. ช่วยเหลือด้านอาหารและความหิวโหย 2 1 20.00
SDGที่ 9. ส่งเสริมอุตสาหกรรม โครงสร้างพื้นฐาน และนวัตกรรม 9 0 0.00
SDGที่ 8. ด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจและจ้างงาน 8 0 0.00
SDGที่ 7. ด้านการเข้าถึงพลังงานสะอาด 7 0 0.00
SDGที่ 6. ส่งเสริมด้านความสะอาดสุขอนามัย 6 0 0.00
SDGที่ 5. ด้านความเท่าเทียมทางเพศ สตรีเพศและแม่ม้าย 5 0 0.00
SDGที่ 15. ด้านการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก 15 0 0.00
SDGที่ 14. ด้านการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเล 14 0 0.00
SDGที่ 12. ด้านการผลิตและการบริโภค 12 0 0.00
SDGที่ 10. ลดความเหลื่อมล้ำและส่งเสริมความเสมอภาค 10 0 0.00
SDGที่ 1. ช่วยเหลือคนยากจน 1 0 0.00