ธารน้ำใจสู่บ้านในฝัน

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4
สาเหตุหลักที่ต้องขอทุนสนับสนุน
ทางชมรมธารน้ำใจแบ่งปันรอยยิ้มได้ไปเยี่ยมคนยากไร้และได้ถามรายละเอียดต่างๆคืออาซียะห์เป็นมูอัลลัฟเข้ารับอิสลามตั้งแต่ปี พ.ศ 2545 นับรวมได้ 17ปี ตอนนั้นเคยทำงานที่สะเดา จังหวัดสงขบา และได้แต่งงานแล้วย้ายมาอยู่บ้าน(อดีด)สามีที่จังหวัดปัตานี ต่อมาวันที่ 16 พฤษภาคม 2546 ได้มีลูกคนแรก เมื่อลูกครบ5เดือน ต้องทำงานคนเดียวและเมื่อได้ลูกคนที่สองและคนที่สามก็ต้องทำงานด้วยตนเองตลอดเพราะ(อดีด)สามีเป็นคนติดยา จนต้องกลับบ้านเกิดเพื่อขายที่ดินที่ได้ซื้อไว้ตอนเรียนมัธยมแล้วได้มาซื้อที่ดินที่บ้านอดีตสามีแต่เป็นที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ สรุปตอนนี้ที่ดินที่ซื้อก็ไม่มีสิทธิทำอะไรได้เพราะได้หย้ากับสามีแล้วและต้อง อาศัยบ้านของคนอื่นอยู่และยังต้องเลี้ยงดูลูกอีก3คนตามลำพัง เขายังได้ดะวะห์น้องสาวของตัวเองและสามีของน้องสาวจนน้องเข้ารับอิสลามเป็นที่เรียบร้อยและย้ายมาอยู่กับตน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ทางชมรมธารน้ำใจแบ่งปันรอยยิ้มจึงขออนุเคราะงบประมาณจำนวนยอดเงินสองแสนบาทถ้วยในการให้กะเขาจะได้ไม่รบกวนคนอื่นอาศัยอยู่เพื่อให้มีบ้านเป็นของตัวเองเป็นหลักเป็นแหล่งและจะได้มีกำลังใจที่จะศรัทธาอิสลามทำให้กะเขาได้รู้ว่าเราพี่น้องอิสลามไม่เคยทอดทิ้งกัน และทางชมรมจะขอกับทางJariahช่วยระดมทุน 20,000บาท จากทั้งหมด 200,000บาท ขอให้ร่วมมือเป็นอย่างดี ญาซากุมุลลอฮุคอยรอน
ข้อมูลส่วนตัวผู้ได้รับผลกระทบ
ชื่อ น.ส.ถวิภา คชภักดี
วันเดือนปีเกิด 2525-02-05
โทร. 084-748-6024
ที่อยู่ปัจจุบัน 187/7 ม.1 ต.มะนังดาลอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
อาชีพ/การศึกษา: ภารโรง รายรับต่อเดือน 5,000.00 บาท
ข้อมูลสมาชิกในครอบครัว
ชื่อ นายฮาซาน สาแม
ความสัมพันธ์ ลูก
อายุ 17
อาชีพ/การศึกษา: เรียนม.5
รายรับต่อเดือน 0 บาท
ชื่อ ด.ช.ซอรีฟ สาแม
ความสัมพันธ์ ลูก
อายุ 14
อาชีพ/การศึกษา: ม.3
รายรับต่อเดือน 0 บาท
ชื่อ ด.ช.มูฮำหมัดฮาซาน สาแม
ความสัมพันธ์ ลูก
อายุ 10
อาชีพ/การศึกษา: ป.4
รายรับต่อเดือน 0 บาท
# รายการ/รายละเอียด ราคารวม/บาท
1 ค่าอุปกรณ์ก่อสร้างรวมค่าแรง 20,000.00
รวมยอดระดมทุนสุทธิ 20,000.00
ค่าดำเนินการใช้ระบบJariah 0% 0.00
รวมทั้งหมด 20,000.00
วัน/เดือน/ปีชม:นาที
กำลังระดมทุน
# วันที่/เวลา ผู้สนับสนุน จำนวนเงิน
1 30/11/2020 20:49 อิสมาแอ มีซายะลง 50.00
2 26/12/2020 17:57 ไม่ประสงค์ออกนาม 20.00
3 26/06/2021 20:19 ลาตีฟะฮ์ เบ็ญหรอหมาน 500.00
4 22/01/2022 15:20 ไม่ประสงค์ออกนาม 5.00
5 25/01/2022 09:02 ไม่ประสงค์ออกนาม 5.00
รวมทั้งหมด 580.00
ซะกาต    บริจาค   
ทุนซ่อมแซมและก่อสร้างที่อยู่อาศัย
2.90%
ยังเหลืออีก 19,420.00฿
สิ้นสุดเมื่อยอดครบ
ผู้ให้ 5 คน
กรุณาเลือกเพื่อทำรายการโอน